Participa!

Escriu-nos i ens dius què en penses sobre el projecte "Propostes de futur a Cydonia" que es va proposar a la darrera assemblea general.


Aquest és un projecte sorgit des de dins de Cydonia i per al creixement cooperatiu personal i de grup:

-Aconsseguir el consum únic a Cydonia de com a mínim el 90% dels productes que consumim
-Promoure l’associació amb altres grups cooperatius d’altres àmbits
-Engegar una escola de formació

Ja hi ha un equip de socis elaborant i avançant les propostes per aportar en la propera Assemblea un projecte ja elaborat.